Mp Huế Sổ đỏ 370 m2 MT12 m x 8 tầng + 2 hầm xây mới có 50 phòng khách sạn giá bán 276 tỷ Hotline 09041.895.28

mp-hue-so-do-370-m2-mt12-m-x-8-tang-2-ham-xay-moi-co-50-phong-khach-san-gia-ban-276-ty-hotline-09041-895-28

Mp Huế Sổ đỏ 370 m2 MT12 m x 8 tầng + 2 hầm xây mới có 50 phòng khách sạn giá bán 276 tỷ Hotline 09041.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật