Mp Kim Mã trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 320m2 x10 tầng, mặt tiền 18m,đang kD k sạn. Giá 220 tỷ Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-kim-ma-trung-tam-q-ba-dinh-so-do-320m2-x10-tang-mat-tien-18mdang-kd-k-san-gia-220-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Kim Mã trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 320m2 x10 tầng, mặt tiền 18m,đang kD k sạn. Giá 220 tỷ Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật