MP Láng hạ đang KD Khách Sạn 3*+ sổ đỏ 780m2 MT 12 Tầng xây 3 khối 12 tầng & 5 tầng và 7 tầng + 3 hầm cố 95 phòng giá 270 tỷ

mp-lang-ha-dang-kd-khach-san-3-so-do-780m2-mt-12-tang-xay-3-khoi-12-tang-5-tang-va-7-tang-3-ham-co-95-phong-gia-270-ty

MP Láng hạ đang KD Khách Sạn 3*+ sổ đỏ 780m2 MT 12 Tầng xây 3 khối 12 tầng & 5 tầng và 7 tầng + 3 hầm cố 95 phòng giá 270 tỷ

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật