MP Láng Hạ vị trí đẹp hướng Tây vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh, sổ đỏ 55 m2 MT 4,30m x 5T giá 25,6 tỷ.

mp-lang-ha-vi-tri-dep-huong-tay-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-so-do-55-m2-mt-430m-x-5t-gia-256-ty

MP Láng Hạ vị trí đẹp hướng Tây vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh, sổ đỏ 55 m2 MT 4,30m x 5T giá 25,6 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật