Mp Liên Trì trung tâm Quận Hoàn Kiếm sổ đỏ 85m2, MT 5.20 mx5 T,thuận tiện KD khách Sạn, văn phòng. Giá 32 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-lien-tri-trung-tam-quan-hoan-kiem-so-do-85m2-mt-5-20-mx5-tthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-gia-32-ty-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Liên Trì trung tâm Quận Hoàn Kiếm thuận tiện KD khách Sạn, văn phòng.
sổ đỏ 85m2
MT 5.20 mx5 T
Giá 32 tỷ. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật