Mp Lý Thuờng Kiệt trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 440m2, MT 15 mx11 tầng +2 hầm, thang máy,thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 340 tỷ

mp-ly-thuong-kiet-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-440m2-mt-15-mx11-tang-2-ham-thang-maythuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-340-ty

Mp Lý Thuờng Kiệt trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 440m2, MT 15 mx11 tầng +2 hầm, thang máy,thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 340 tỷ

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật