Mp Mai Hắc Đế trung tâm Q. Hai Bà Trưng số 190 m2 MT7,5 mx5 T, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 375 tr/ m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-mai-hac-de-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-190-m2-mt75-mx5-t-thuan-tien-kd-van-phong-khach-san-gia-375-tr-m2-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Mai Hắc Đế trung tâm Q. Hai Bà Trưng số 190 m2 MT7,5 mx5 T, thuận tiện KD văn phòng, khách sạn. Giá 375 tr/ m2. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật