Mp Ngô Tất Tố gần Quốc Tử Giám 140m2, MT 7 mx5 tầng , đang cho thủ KD cafe thuê, vị trí đẹp thuận tiện KD vp khách sạn giá bán 250 tr/ m2 Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-ngo-tat-to-gan-quoc-tu-giam-140m2-mt-7-mx5-tang-dang-cho-thu-kd-cafe-thue-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-vp-khach-san-gia-ban-250-tr-m2-hotline-09041-895-28-09062-895-28

Mp Ngô Tất Tố gần Quốc Tử Giám 140m2, MT 7 mx5 tầng , đang cho thủ KD cafe thuê, vị trí đẹp thuận tiện KD vp khách sạn giá bán 250 tr/ m2 Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật