Mp Ngô Thị Nhậm trung tâm Q. Hai bà Trưng sổ đỏ 158 m2 MT5,5 mx3 Tầng, nhà hướng tây, đang cho Thuê 130 Tr/ tháng.Giá 58 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-ngo-thi-nham-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-158-m2-mt55-mx3-tang-nha-huong-tay-dang-cho-thue-130-tr-thang-gia-58-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp Ngô Thị Nhậm trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 158 m2 MT5,5 mx3 Tầng, nhà hướng tây, đang cho Thuê 130 Tr/ tháng.Giá 58 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật