MP phan bội châu sổ đỏ 850m2 MT 20mx 12 tầng + hầm đang KD vp căn hộ giá thỏa thuận

mp-phan-boi-chau-so-do-850m2-mt-20mx-12-tang-ham-dang-kd-vp-can-ho-gia-thoa-thuan

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật