Mp Phan Huy Chú trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 538m2, MT 20 mx3 tầng, vị trí đẹp thuận tiện KD khách san vp.Giá 410 tr/ m2

mp-phan-huy-chu-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-538m2-mt-20-mx3-tang-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-khach-san-vp-gia-410-tr-m2

Mp Phan Huy Chú trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 538m2, MT 20 mx3 tầng, vị trí đẹp thuận tiện KD khách san vp.Giá 410 tr/ m2

 

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật