MP Phan Kế Bính kéo dài sổ đỏ 130 m2 mặt tiền 5m x 7 tầng giá 30 tỷ vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng nhà ở, Cho NN thuê. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-phan-ke-binh-keo-dai-so-do-130-m2-mat-tien-5m-x-7-tang-gia-30-ty-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-nha-o-cho-nn-thue-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Phan Kế Bính kéo dài sổ đỏ 130 m2 mặt tiền 5m x 7 tầng giá 30 tỷ vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng nhà ở, Cho NN thuê. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật