Mp Phan Phùng trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 700m2, MT 35m x3.5 Tầng, thuận tiện KD Văn phòng, nhà ở. Giá 560 tr/ m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-phan-phung-trung-tam-q-ba-dinh-so-do-700m2-mt-35m-x3-5-tang-thuan-tien-kd-van-phong-nha-o-gia-560-tr-m2-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Phan Phùng trung tâm Q. Ba Đình sổ đỏ 700m2, MT 35m x3.5 Tầng, thuận tiện KD Văn phòng, nhà ở. Giá 560 tr/ m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật