MP Quán Sứ sổ đỏ 100m2 MT 5m x 10 tầng, có 18 phòng kinh doanh khách sạn. Giá bán 78 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-quan-su-so-do-100m2-mt-5m-x-10-tang-co-18-phong-kinh-doanh-khach-san-gia-ban-78-ty-hotline-09041-895-28-09062-895-28

MP Quán Sứ sổ đỏ 100m2 MT 5m x 10 tầng, có 18 phòng kinh doanh khách sạn. Giá bán 78 tỷ. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật