Mp Quán Thánh trung tâm Quận Ba Đình sổ đỏ 96m, MT 5.3m,hướng Tây nam. Thuận tiện KD khách Sạn, văn phòng. Giá 335 tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

mp-quan-thanh-trung-tam-quan-ba-dinh-so-do-96m-mt-5-3mhuong-tay-nam-thuan-tien-kd-khach-san-van-phong-gia-335-tr-m2-hotlinems-dung-09041-89528-0906-2895-28

Mp Quán Thánh trung tâm Quận Ba Đình sổ đỏ 96m, MT 5.3m,hướng Tây nam. Thuận tiện KD khách Sạn, văn phòng. Giá 335 tr/m2. Hotline:Ms Dung: 09041.89528/0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật