MP Thợ Nhuộm trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 120 m2 MT 3 mx3,5 T, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, ngân hàng, showroom. Giá 22 tỷ. Hotline: Ms Dung 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-tho-nhuom-trung-tam-q-hoan-kiem-so-do-120-m2-mt-3-mx35-t-thuan-tien-kd-van-phong-nha-hang-ngan-hang-showroom-gia-22-ty-hotline-ms-dung-09041-89528-0906-2895-28

MP Thợ Nhuộm trung tâm Q. Hoàn Kiếm sổ đỏ 120 m2 MT 3 mx3,5 T, thuận tiện KD văn phòng, nhà hàng, ngân hàng, showroom. Giá 22 tỷ. Hotline:Ms Dung 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật