MP Trần Khát Trân sổ đỏ 144m2 x 8,5 tầng đẹp, MT 6,3m nở hậu, 37 phòng. KD khách sạn, giá 80 tỷ thuê giá 360tr/tháng. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-tran-khat-tran-so-do-144m2-x-85-tang-dep-mt-63m-no-hau-37-phong-kd-khach-san-gia-80-ty-thue-gia-360tr-thang-hotline-09041-895-28-09062-895-28

MP Trần Khát Trân sổ đỏ 144m2 x 8,5 tầng đẹp, MT 6,3m nở hậu, 37 phòng. KD khách sạn, giá 80 tỷ thuê giá 360tr/tháng. Hotline 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật