MP Trần Thái Tông sổ đỏ 184m2 mặt tiền 10m x 8 tầng xây mới, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, giá 60 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-tran-thai-tong-so-do-184m2-mat-tien-10m-x-8-tang-xay-moi-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-khach-san-gia-60-ty-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

MP Trần Thái Tông sổ đỏ 184m2 mặt tiền 10m x 8 tầng xây mới, vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng khách sạn, giá 60 tỷ. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật