MP Triệu Việt Vương sổ đỏ 196m2 MT 10m x 6 tầng, vị trí đẹp đang cho thuê nhà hàng Nhật giá bán thỏa thuân. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28MP Triệu Việt Vương sổ đỏ 196m2 MT 10m x 6 tầng, vị trí đẹp đang cho thuê nhà hàng Nhật giá bán thỏa thuân. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

mp-trieu-viet-vuong-so-do-196m2-mt-10m-x-6-tang-vi-tri-dep-dang-cho-thue-nha-hang-nhat-gia-ban-thoa-thuan-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28mp-trieu-viet-vuong-so-do-196m2-mt-10m-x

MP Triệu Việt Vương sổ đỏ 196m2 MT 10m x 6 tầng, vị trí đẹp đang cho thuê nhà hàng Nhật giá bán thỏa thuân. Hotline Dung Nguyễn 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật