Mp triệu Việt Vương trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 196m2, MT 10m x 5 tặng,nhà hướng đông, thuận tiện KD, VP, KS.Giá 80 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

mp-trieu-viet-vuong-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-196m2-mt-10m-x-5-tangnha-huong-dong-thuan-tien-kd-vp-ks-gia-80-ty-hotline-09041-89528-0906-2895-28

Mp triệu Việt Vương trung tâm Q. Hai Bà Trưng sổ đỏ 196m2, MT 10m x 5 tặng,nhà hướng đông, thuận tiện KD, VP, KS.Giá 80 tỷ. Hotline: 09041.89528 - 0906.2895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật