Mp Tuệ Tĩnh trung tâm Q. Hai bà trưng sổ đỏ 128m2, MT 7 mx8 tầng + hâm xây mới thiết ke KD khách sạn có 26 phong,nhà hướng tây nam,thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 75 ty  Miễn phí tư vấn MG  Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528 

mp-tue-tinh-trung-tam-q-hai-ba-trung-so-do-128m2-mt-7-mx8-tang-ham-xay-moi-thiet-ke-kd-khach-san-co-26-phongnha-huong-tay-namthuan-tien-kd-khach-san-van-phong-nh-gia-75-ty-mien-phi-tu

Mp Tuệ Tĩnh trung tâm Q. Hai bà trưng sổ đỏ 128m2, MT 7 mx8 tầng + hâm xây mới thiết ke KD khách sạn có 26 phong,nhà hướng tây nam,thuận tiện KD, khách sạn, văn phòng, NH.Giá 75 ty

Miễn phí tư vấn MG
Dung nguyễn .Hotline; 09041.895.28- 0906289528

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật