Q Cầu Giấy. Cần bán Mp Duy Tân toà nhà vp sổ đỏ 50 năm 1.500 m2 MT45 mx18 tầng + hầm giá 260 tỷ vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

q-cau-giay-can-ban-mp-duy-tan-toa-nha-vp-so-do-50-nam-1-500-m2-mt45-mx18-tang-ham-gia-260-ty-vi-tri-dep-thuan-tien-kinh-doanh-van-phong-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Q Cầu Giấy. Cần bán Mp Duy Tân toà nhà vp sổ đỏ 50 năm 1.500 m2 MT45 mx18 tầng + hầm giá 260 tỷ
vị trí đẹp thuận tiện kinh doanh văn phòng. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật