Q Hoàn Kiếm cần bán Mp Mã Mây sổ đỏ 130 m2 MT6,5 mx6T giá 650 tr/ m2 vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

q-hoan-kiem-can-ban-mp-ma-may-so-do-130-m2-mt65-mx6t-gia-650-tr-m2-vi-tri-dep-thuan-tien-kd-khach-san-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Q Hoàn Kiếm cần bán Mp Mã Mây sổ đỏ 130 m2 MT6,5 mx6T giá 650 tr/ m2 vị trí đẹp thuận tiện KD khách sạn. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật