Quận Đống Đa, cần bán MP Giảng Võ, sổ đỏ 50 năm 1,500m2 xây dựng 100 m2 MT30 mx19T+ 2 hầm 205 phòng giá 660 tỷ vị trí đẹp đang KD khách sạn. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

quan-dong-da-can-ban-mp-giang-vo-so-do-50-nam-1500m2-xay-dung-100-m2-mt30-mx19t-2-ham-205-phong-gia-660-ty-vi-tri-dep-dang-kd-khach-san-hotline-dung-nguyen-09041-895-28-09062-895-28

Quận Đống Đa, cần bán MP Giảng Võ, sổ đỏ 50 năm 1,500m2 xây dựng 100 m2 MT30 mx19T+ 2 hầm 205 phòng giá 660 tỷ vị trí đẹp đang KD khách sạn. Hotline Dung Nguyễn: 09041.895.28 - 09062.895.28

Liên hệ

Mrs Dung Nguyễn
Tel: 09041.895.28 - 0906.2895.28

Dự án nổi bật